Predstavitev košarkarske šole ŠD Šentvid-Ljubljana

Športno društvo Šentvid – Ljubljana je bilo ustanovljeno leta 1908 in letos slavi svojo 105. obletnico. Leta 2008 smo pridobili naziv „Zdravo društvo“ , ki s svojim delovanjem spodbuja mladino k zdravemu in športnemu načinu življenja. Trenutno delujemo na številnih področjih, tako v športu mladih kakor tudi rekreaciji odraslih. Predvsem smo ponosni na našo košarkarsko šolo, v kateri vadi že več kot 150 mladih košarkarjev in košarkaric.
Košarkarska šola ŠD Šentvid-Ljubljana ima sedež na ŠRC v Šentvidu na Bokalovi ulici 14 in jo trenutno sestavljajo naslednje selekcije:

– najmlajši dečki do 10 let (selekcijo košarkarske šole sestavljajo fantje, ki obiskujejo košarkarske krožke na katerih izvajamo naše programe)

– mlajši dečki do 12 let (2 ekipi)

– starejši dečki do 14 let (2 ekipi)

Ker si prizadevamo, da bi košarko približali vsem otrokom, smo v ta namen izoblikovali že dve dekliški skupini v katerih že vadi 30 deklet:

– najmlajše deklice do 10 let

– mlajše deklice do 12 let

– starejše deklice do 14 let

Otrokom ponujamo zanimive treninge košarke in jim omogočimo udeležbo na mednarodnih turnirjih ter tradicionalnem poletnem košarkarskem kampu. Uspešne oz. prizadevne igralke in igralce vključujemo v tekmovalne selekcije kot tudi nacionalne programe pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, ostali pa imajo možnost, da se vključijo v košarkarsko izobraževanje mladih: sodniki, zapisnikarji,…
Košarkarska šola Šentvid-Ljubljana v sodelovanju z Otroško košarkarsko šolo Ljubljana izvaja programe košarke na sledečih Osnovnih šolah:

– OŠ FRANC ROZMAN STANE

– OŠ DRAVLJE

– OŠ VALENTIN VODNIK

– OŠ ŠENTVID

Programi, ki jih izvajamo po omenjenih Osnovnih šolah so sledeči :

1. Učenci in učenke od 1.- 3. razreda obiskujejo program »IGRIVE KOŠARKE«:

katerega bistvo sta veselje in užitek ob igri. Pri Igrivi košarki otrok skozi igro razvija osnovne gibalne in psihične sposobnosti, socializacijske vezi, pridobiva občutek pripadnosti skupini in razvija občutek kolektivnosti, poleg tega pa otroka ves čas usmerjamo k pošteni igri (fair play).

2. Učenci in učenke od 4.- 6. razreda obiskujejo program »MALA KOŠARKA«:

ki je nadaljevanje programa Igrive košarke, le da se učenci in učenke na tej stopnji že spoznajo z osnovami košarkarske igre prav tako pa tudi s pravili te prečudovite igre. Vse šole so vključene v tekmovanja, ki jih organizira MOL.

Oba programa sta za vse učence in učenke skozi celotno šolsko leto BREZPLAČNA!
V naši šoli smo mnenja, da je šport učinkovito sredstvo za privzgajanje pozitivnih osebnostnih vrednot. Zato otroke učimo in jim nudimo kolektivnost, poštenost, prijateljstva, požrtvovalnost, delavnost, iskrenost, red in disciplino… Naš cilj je z majhnimi koraki postajati vsako leto boljši in bolj uspešni, tako po tekmovalni, kot po organizacijski plati. Šola, ki bo v mladih spodbudila željo, da se nam priključijo in nas uspešno predstavljajo tako v Sloveniji kot v tujini.